Sunday, July 17, 2011

PAS DAN KUASA POLITIK BANDAR

Bandar Baru Bangi adalah sebuah bandar yang dibangunkan seiring dengan penubuhan Universiti Kebangsaan Malaysia. Ia dikenali sebagai bandar ilmu yang berkembang pesat dari hari ke hari. Terletak di tengah antara bandar Kajang dan Putrajaya seperti menjadi gerbang antara bandar tradisional dan bandar moden, selebihnya ia menjadi titik penting kepada bandar baru di Selangor yang berpotensi menyaingi Shah Alam. Bahkan Bandar Baru Bangi lebih strategik dengan kedudukannya berhampiran pusat pentadbiran Kerajaan Persekutuan, dan dikelilingi pusat pengajian tinggi yang ternama di samping institusi-institusi latihan serta penyelidikan yang penting di Malaysia. Institusi penting ini antaranya Universiti Kebangsaan Malaysia, Universiti Putra Malaysia, UNITEN, USIM, IKRAM, Institut Latihan Kehakiman, PORIM, MARDI, Malaysia-French Institute MFI, Pusat Latihan Perindustrian, Maktab Perguruan Islam, Pusat Latihan KPLK, Pusat Penyelidikan Tenaga Atom Puspati dan begitu banyak lagi.

Populasi penduduk Bandar Baru Bangi hampir mencecah 200 ribu orang, sebahagian besar daripadanya merupakan golongan akademik, teknokrat, birokrat dan kakitangan yang berkerja di institusi-intitusi penting ini. Tidak terkecuali juga, menetap tokoh-tokoh ilmuan yang begitu ramai menjadi penduduk tetap di sini. Tidak mustahil sama sekali Bandar Baru Bangi muncul sebagai sebuah bandar moden yang dilengkapi prasarana bertaraf dunia memandangkan kedudukannya tersebut. Hartanah di Bandar Baru Bangi antara yang mempunyai nilai tinggi di Selangor, hampir menyamai nilai hartanah di Shah Alam dan juga Subang Jaya. Sehingga hari ini, kedai-kedai moden dengan restoran-restoran mewah bercambah di Bandar Baru Bangi. Majoriti penduduk Bandar Baru Bangi yang beragama Islam menjadikannya sebagai bandar yang dipenuhi masjid dan program-program Islam. Hal ini berlaku secara semulajadi, bukan kerana pemerintahan PAS yang ada sekarang. Bahkan ketika Bandar Baru Bangi di bawah pemerintahan UMNO Bandar Baru Bangi telah pesat membangunkan masjid dan program-program Islam. PAS hanya masuk memakaikan jubah dan kopiah kepada apa yang telah sedia ada. Itu sahaja yang dilakukan PAS.

Apa yang amat mendukacitakan, Bandar Baru Bangi kini menjadi bandar sesak, tidak terurus dan kotor. Pada tahun 2008, gelombang politik turut melanda Bandar Baru Bangi yang menyaksikannya jatuh ke tangan PAS. Pemerintahan PAS di Bandar Baru Bangi menyaksikan kegagalan PAS untuk mentadbir kawasan bandar atau lebih tepat kawasan moden yang kompleks. PAS mungkin lebih selesa dan berjaya di kampung-kampung yang mana suasananya lebih simplistik, manual, dan tradisional. Apabila PAS diberi peluang untuk mentadbirkan kawasan bandar yang lebih kompleks, adalah sangat jelas terlihat ketidakmampuan dan ketidakupayaan PAS dalam pengurusan moden yang kompleks. Bandar Baru Bangi adalah contoh ketidakmampuan dan ketidakupayaan PAS yang paling jelas. Prasarana yang tidak teratur dengan jalan yang sesak, sistem perparitan yang tidak terurus, serta kemudahan-kemudahan penduduk yang tidak dipertingkatkan – PAS seharusnya mengakui ketidakupayaan mereka mentadbir kota. Dalam pada itu, PAS tidak mempunyai kebolehan untuk membentuk sebuah sistem moden yang cepat dan tangkas mengejar peredaran zaman.

Penduduk Greek suatu ketika dahulu muncul sebagai kelompok-kelompok penghijrah ke wilayah peradaban Crete dan Mysenia. Mereka membina petempatan-petempatan yang bertaburan di kawasan yang mundur dan tersisih. Namun kemudiannya mereka bergabung dan mula membentuk petempatan yang lebih tersusun dan teratur. Dari sini mula lahir kota-kota yang akhirnya membentuk peradaban baru di Lautan Aegean. Maka lahirnya negara kota seperti Athens, Sparta, Thebes dan sebagainya. Sistem kependudukan kota yang teratur dan sistematik ini disebut sebagai ‘polis’. Perkataan politik adalah berasal daripada perkataan ’polis’ ini. Ini menandakan bahawa politik lahir apabila sistem masyarakat menjadi teratur dengan terbinanya kota-kota yang tersusun serta dilengkapi segala bentuk kemudahan dan peraturan. Peraturan dan sistematik masyarakat ini melahirkan peradaban dan akhirnya mencambahkan pemikiran-pemikiran besar terutamanya tentang politik. Suasana politik di Greek melalui perkembangan kuasa Raja, Aristokrat dan Ahli-ahli politik (Polis). Daripada peradaban negara kota inilah lahir sistem demokrasi yang diamalkan sehingga hari ini.

Suasana dan perkembangan peradaban ini secara umumnya bersifat sejagat. Hal yang sama juga disebut oleh Ibnu Khaldun tentang bagaimana sesebuah tamadun yakni negara yang berperaturan, dipenuhi oleh kaum intelektual, maju dan makmur itu terbina. Ibnu Khaldun menyebut tentang bagaimana proses ketamadunan terbentuk apabila kehidupan desa umran badawi berubah kepada kehidupan kota umran hadari, yang memperlihatkan kehidupan berpindah randah dan tidak sistematik itu bertukar kepada kehidupan menetap dan sistematik. Sesebuah tamadun lahir daripada perkembangan yang bergerak daripada premis yang simplistik kepada premis yang kompleks. Dalam kata lain tamadun lahir di bandar dan kota yang berhasil membina kehidupan yang sistematik. Daripada perkembangan sistem perbandaran yang maju ini terhasil pula kemakmuran sejagat yang disebut umran al-alam. Bagaimanapun dari sisi lain umran al-alam ini juga merujuk kepada sistem alamiah yang menentukan perkembangan serta kemajuan hidup manusia terlahir daripada proses yang sistematik dan berperaturan. Sepertimana Plato, Ibnu Khaldun juga mempercayai bahawa ‘polis’ yakni masyarakat yang teratur adalah asas kepada lahirnya politik.

Poltik yang dipunyai oleh PAS adalah politik yang tidak mampu mencatur suasana ‘polis’, yakni suasana pemikiran dan sistem yang kompleks dalam masyarakat. Lebih tepat lagi, PAS tidak mampu menguasai politik moden yang ada pada hari ini bahkan sangat mundur dalam perencanaan dan pengurusan politik dalam masyarakat, khususnya politik bandar. Politik bandar seperti yang dikatakan oleh Plato dan Ibnu Khaldun adalah titik kepada kuasa sebenar politik, malah inti kepada keseluruhan konsep dan definisi politik itu sendiri. Politik bandar yang membentuk makna tentang ‘polis’ adalah lambang kepada kebijaksanaan pemikiran dan kekuasaan yang sistematik, sebenarnya tidak dimiliki oleh PAS. Lantaran itu dalam beberapa hal, PAS menjadi sangat bergantung kepada PKR dan DAP. Dalam melihat kepada perencanaan politik, DAP adalah sebuah institusi yang amat menguasai politik moden, dalam ertikata lain suasana ‘polis’ tersebut. DAP mempunyai tenaga dan jentera yang sempurna dalam percaturan politik bandar dan politik moden.

PAS mungkin mempunyai kekuatan fundamental melalui pengundi Melayu-Islam yang mereka kuasai di kampung-kampung dan pinggir bandar (serta pilihan golongan pertengahan Melayu oleh protes terhadap UMNO). Kekuatan fundamental ini memberikan mereka kuasa majoriti berbanding PKR dan DAP. Namun kekuatan fundamental ini juga bukan merupakan sesuatu yang tetap malah seringkali diancam oleh UMNO. Dengan kekuatan fundamental yang masih tidak stabil sepenuhnya ditambahkan dengan kemunduran PAS dalam percaturan politik moden atau politik bandar, PAS menjadi sangat bergantung kepada DAP untuk perkembangan kuasa politik yang lebih jauh. Bahkan DAP ternyata lebih kuat dan perkasa dari segi prinsipnya daripada PAS. Ini terbukti PAS sekali lagi tunduk kepada DAP, apabila DAP mengugut PAS terhadap keputusan kerajaan PAS di Kedah yang berhasrat menutup pusat hiburan pada bulan Ramadhan. Ini membuatkan PAS tidak berkuasa untuk mempertahankan Islam, yang termaktub sebagai agama rasmi Persekutuan yang sewajarnya boleh bertindak untuk menuntut penghormatan daripada masyarakat bukan Islam terutamanya menutup pusat hiburan pada bulan Ramadhan. Tetapi hal ini juga tidak mampu dipertahankan oleh PAS yang lemah, mundur dan keliru menghadapi kompleksiti politik moden.

Bandar Baru Bangi memperlihatkan kegagalan PAS menguruskan suasana bandar yang komplek sekaligus kegagalan memahami konteks ‘polis’ dan ‘umran’. Ia jelas menunjukkan ketidakupayaan PAS untuk menjadi tenaga besar politik masa kini dan masa hadapan. PAS hanya bergelut dalam tubuh dinosaur yang telah pupus, dan pada masa yang sama kehilangan prinsip untuk mempertahan dan memperjuangkan Islam kerana kalah dengan kemajuan pemikiran, perencanaan dan prasarana institusi politik moden seperti DAP (yang membuatkan prinsip DAP jauh lebih teguh daripada PAS).

No comments:

Post a Comment